GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LVIII- 28.12.2022r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LVIII- 28.12.2022r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2023-01-13Załączniki:
 1.

Uchwała nr LVIII/332/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022

 2.

Uchwała nr LVIII/333/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa

 3.

Uchwała nr LVIII/334/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Błażowa na lata 2023-2026

 4. Załącznik nr 1 do uchwały 334 -Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
 5. Załącznik nr 2 do uchwały 334- Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Błazowa
 6.

Uchwała nr LVIII/335/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

 7.

Uchwała nr LVIII/336/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Błażowej na 2023 rok

 8.

Uchwała nr LVIII/337/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXII/157/2017 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych ?Rodzina 3+?, zwanego dalej ?Programem?

 9.

Uchwała nr LVIII/338/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024 dla Miasta i Gminy Błażowa?

 10. Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/338/2022
 11. Aneks1 do uchwały nr LVIII/338/2022
 12. Aneks2 do uchwały nr LVIII/338/2022
 13.

Uchwała nr LVIII/339/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Błażowej

 14.

Uchwała nr LVIII/340/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Błażowa

 15.

Uchwała nr LVIII/341/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

 16.

Uchwała nr LVIII/342/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: rozpatrzenia skargi

 17.

Uchwała nr LVIII/343/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: Budżetu Gminy Błażowa na 2023 rok

 18. Uzasadnienie do Budżetu Gminy Błażowa na 2023 rok
 19.

Uchwała nr LVIII/344/2022
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 grudnia 2022 roku
W sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Błażowa na 2023 rok


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357052