GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Ogłoszenia i konkursy
Liczba odwiedzin kategorii: 27661


Osoba publikująca: Tomasz Pończocha
Data publikacji: 2005-06-13

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów do kategorii 2019-12-20
Obwieszczenie znak WOOŚ.420.17.9.2019.NH.23 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-12-16
Obwieszczenie znak WOOŚ.420.17.9.2019.NH.22 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-12-16
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 15. 2019-12-04
Burmistrz Błażowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 2019-11-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna, gmina Błażowa. 2019-11-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowości Błażowa i Błażowa Dolna, gmina Błażowa. 2019-11-18
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-11-18
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BŁAŻOWA 2019-11-06
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 2019-10-23
Decyzja nr BiG.6733.19.19 w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 29 2019-10-15
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-10-09
Decyzja nr BiG.6733.18.19 w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-09-26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-09-04
Obwieszczenie RDOŚ o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne w miejscowości Warash na Ukrainie 2019-09-02
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa - Boguchwała przez Straszydle od słupa 29 do stacji trafo Błażowa 16. 2019-09-02
Decyzja nr BiG.6733.14.19 w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownią wodociągową 2019-08-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kV Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-08-27
Decyzja nr BiG.6733.9.19 w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-08-26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownia wodociągową 2019-08-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-08-08
Obwieszczenie w sprawie budowy odcinków sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach przebudowy linii SN 15kv Błażowa - Boguchwała przez Straszydle 2019-08-01
Obwieszczenie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-RZE7013-B 2019-07-19
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków 2019-07-17
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz pompownia wodociągową 2019-07-15
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 2019-07-08
Obwieszczenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyczynianiami oraz przepompownia ścieków 2019-07-01
Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków" 2019-06-18
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z informacją 2019-06-03
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków. 2019-05-30
Wybory ławników na kadencję 2020 - 2023 2019-05-29
Burmistrz Błażowej ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Błażowa 2019-03-06
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej 2019-03-12
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Błażowej z dnia 30 listopada 2019 r., znak: BiG-6220.1.2018 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-02-22
Nabór partnerów do działania 4.1 Błażowa v 2 2019-02-20
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Błażowa na 2019 rok. 2019-01-24
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej poszukuje osób chętnych do realizacji usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Błażowa 2019-01-02
Burmistrz Błażowej decyzją nr BiG.6220.1.18 z dnia 30.11.2018 umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-12-27
Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-12-14
Burmistrz Błażowej decyzją dnia 4.12.2018 r. nr BiG.6733.6.18 ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr RZE6002D 2018-12-04
Zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 03.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2018-12-03
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-11-30
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o dniu 24 grudnia 2018 r. wolnym od pracy 2018-11-30
Rozpatrzenie wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo do Życia" wniesionego w dniu 8.11.2018 r. w sprawie o dopuszczenie tejże organizacji społecznej do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym 2018-11-23
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D 2018-11-15
Zarządzenie Nr 387/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 08.11.2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 2018-11-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-B 2018-10-31
Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D 2018-10-22
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY- RZE6002-D wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 1238 położonej na terenie Błaż 2018-09-11
Obwieszczenie RDOŚ 2018-08-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: 2018-07-18
Wystąpienie o opinię do organów w zakresie potrzeby opracowania raportu 2018-07-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjngo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY 2018-07-16
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-06-18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2018-05-18
Obwieszczenie Burmistrza Błażowej o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Błażowa na lata 2016-2020". 2016-05-16
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Błażowa 2016-03-08
ZMIANA PRAWA BUDOWLANEGO 2015-07-08
Regulamin 2006-08-09
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Błażowa 2007-02-13


  Ilość odwiedzin: 211576