GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną, w związku inwestycją pn.: "Budowa publicznej drogi gminnej klasy L od ul. ks. M. Pilipca..."
 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną, w związku inwestycją pn.: "Budowa publicznej drogi gminnej klasy L od ul. księdza Michała Pilipca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w Błażowej".
 
  Data publikacji   2024-02-02



Załączniki:
 1. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną, w związku inwestycją pn.: "Budowa publicznej drogi gminnej klasy L od ul. księdza Michała Pilipca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w Błażowej".

Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2358356