GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027
 
W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników, stosownie do art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) informuję, że w terminie do 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
 
  Data publikacji   2023-06-01Załączniki:
 1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027
 2. Klauzula informacyjna
 3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
 4. Oświadczenie kandydata na ławnika - o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej
 5. Oświadczenie kandydata na ławnika - postępowanie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 6. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
 7. Uchwała nr LXIV/376/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 8. Uchwała nr LXV/383/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357526