GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Przetargi
Liczba odwiedzin kategorii: 81863
Przetargi


Data publikacji: 2005-06-13

 Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Błażowa". 2019-09-06
Przetarg nieograniczony na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1765288,41 zł" 2019-08-14
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nowy Borek-Czerwonki w km 2+000 do 2+610 na działce nr ewidencyjny 3170/1 w miejscowości Nowy Borek. 2019-08-14
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 1400/2 na łącznej długości 500 mb w miejscowości Kakolówka - Nawsie. 2019-08-05
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 250 na łącznej długości 650 mb w miejscowości BIAŁKA. 2019-08-05
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 900 na łącznej długości 590 mb w miejscowości Błażowa Górna. 2019-08-05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Futoma - Przecinek 2019-05-27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak 2019-05-27
Burmistrz Błażowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek. 2019-05-23
Informacja z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Futoma - Przecinek 2019-05-08
Informacja z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak 2019-05-08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: przebudowa drogi gminnej 10 8067 R Piątkowa - Wygon w km 1+000 - 1+900 na działce nr ewidencyjny 570 w miejscowości Piątkowa 2019-04-30
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Futoma - Przecinek 2019-04-18
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak 2019-04-18
Informacja z otwarcia ofert: przebudowa drogi gminnej 10 8067 R Piątkowa - Wygon w km 1+000 - 1+900 na działce nr ewidencyjny 570 w miejscowości Piątkowa 2019-04-12
Przebudowa drogi gminnej nr 10 8067 Piątkowa - Wygon w km 1+000 do 1+900 na działce nr ewid. 570 w miejscowości Piątkowa 2019-03-27
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019. 2019-02-21
Przetarg nieograniczony na usługi: "Podnoszenie kompetencji nauczycieli przyrodnicze typ 2" oraz "Podnoszenie kompetencji nauczycieli TIK typ 3" w ramach projektu pt. "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa" 2019-01-30
Przetarg nieograniczony na zadanie: Tworzenie warunków nauczania opartego na eksperymencie w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa". 2018-12-03
Drugi przetarg nieograniczony na zadanie: Wsparcie na rzecz zwiększania wykorzystania technologii TIK w ramach realizacji projektu pn.:"Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa". 2018-11-23
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2018-11-22
Przetarg nieograniczony na usługi:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa" 2018-11-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.przebudowa dróg Dział i k. Bazana 2018-11-09
Przetarg nieograniczony na zadanie: Wsparcie na rzecz zwiększania wykorzystania technologii TIK w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa" 2018-10-31
Ogłoszenie przetargu niograniczonego pn.przebudowa dróg Dział i k. Bazana 2018-10-15
Przetarg nieograniczony dla zadania Termomodernizacja oraz przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej 2018-09-21
Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej - przebudowa dachu" 2018-09-20
Przetarg nieograniczony na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.515.000,00 zł". 2018-09-07
Przetarg nieograniczony na "Zadanie 1: Remont ścian piwnicznych i przyziemia oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku, Zadanie 2:Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku". 2018-09-03
Przetarg nieograniczony na przebudowę dwóch dróg w Gminie Błażowa 2018-08-10
Drugie zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: "Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej" 2018-08-09
Drugie zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro, nazwa zadania: Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej. 2018-08-01
Zapytanie ofertowe na urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kąkolówce 2018-07-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej" 2018-07-24
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym i strefy relaksu w miejscowości Błażowa" 2018-07-20
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro, nazwa zadania: Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej. 2018-07-11
Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Adaptacja pomieszczeń na "Klub dziecięcy Maluszek", ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa - dostawa wyposażenia" 2018-07-10
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid.7 obręb ewidencyjny Piątkowa ) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa 2018-06-29
Informacja o wyborze oferty na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid. 7 obręb Piątkowa) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa. 2018-07-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa 2018-06-21
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid. 7 obręb Piątkowa) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa 2018-06-13
Przetarg nieograniczony na usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa 2018-05-22
Przetarg nieograniczony na usługi: Usługa ubezpieczenia Gminy Błażowa wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2018-05-22
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Adaptacja pomieszczeń na Klub dziecięcy Maluszek, ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa. 2018-05-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do Sali widowiskowej GOK 2018-04-24
Informacja z otwarcia ofert pn.:Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do Sali widowiskowej GOK. 2018-04-13
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do Sali widowiskowej GOK 2018-04-05


  Ilość odwiedzin: 103598