Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO

Grupa: OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.przebudowa dróg Dział i k. Bazana
Data publikacji: 2018-11-09
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.:
1.Przebudowa drogi - Dział - dz. nr ewid. 3194/1 w km 0+500 - 1+500 w Nowym Borku.
2.Przebudowa drogi k. Bazana dz. nr ewid. 1028 w km 0+300 - 1+300 w miejscowości Błażowa Dolna.


Osoba odpowiedzialna za treść: Edward Pępek
Osoba publikująca: Tomasz Pończocha
Data publikacji: 2018-11-09