Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO

Grupa: OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
Nr pozycji: 1
Nazwa pozycji: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid.7 obręb ewidencyjny Piątkowa ) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa
Data publikacji: 2018-06-29
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid.7 obręb ewidencyjny Piątkowa ) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa"


Osoba publikująca: Tomasz Pończocha
Data publikacji: 2018-06-29

Załączniki