Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Przetargi

Drukuj
Przetargi
Liczba odwiedzin kategorii: 186177
Nazwa pozycji Data
Zarządzenie nr 81/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-06-26
Zarządzenie nr 80/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 25 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-06-25
Zarządzenie nr 79/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-06-24
Zarządzenie nr 78/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 24 czerwca 2024r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-06-24
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w dniu 5 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej. 2024-06-12
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w dniu 3 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej. 2024-06-10
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w dniu 27 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej 2024-06-03
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w dniu 24 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej 2024-06-03
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w dniu 22 maja 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej 2024-05-29
Zarządzenie nr 64/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 27 maja 2024r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w m. Piątkowa ozn. jako działka nr 262/1 na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu. 2024-05-27
Zarządzenie nr 49/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 06 maja 2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-05-06
Zarządzenie nr 47/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 30 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-04-30
Zarządzenie nr 46/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 29 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-04-29
Zarządzenie nr 44/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-04-26
Zarządzenie nr 40/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 24 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-04-24
Zarządzenie nr 39/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2024-04-24
Zarządzenie nr 38/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym działki nr 256/2 o pow. 0,5074 ha obręb Białka 2024-04-22
Zarządzenie nr 37/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 22 kwietnia 2024r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 556/2 o pow. 0,0243 ha obręb Błażowa Górna 2024-04-22
Zarządzenie nr 21/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Błażowa, przeznaczonej do wydzierżawienia 2024-02-28
Zarządzenie nr 10/2024 Burmistrza Błażowej z dnia 01 lutego 2024r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości niezabudowanych 2024-02-02
Zarządzenie nr 633/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 25 października 2023 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości działki nr 499/2 w Błażowej 2023-10-25
Zarządzenie nr 614/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 20 września 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2023-09-20
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa 2023-08-03
Zarządzenie nr 531/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2023-04-17
Zarządzenie nr 509/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 24 lutego 2023r.w sprawie: przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym, nieruchomości gruntowej 2023-02-24
Zarządzenie nr 508/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 542 w Piątkowej 2023-02-24
Zarządzenie nr 507/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 486/19 w Błażowa 2023-02-24
Zarządzenie Nr 500/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu 2023-02-09
Zarządzenie Nr 489/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu. 2023-01-10
Zarządzenie nr 488/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie: przeznaczenia do zbycia w drodze zamiany nieruchomości położonej w Błażowej. 2023-01-10
Zarządzenie nr 466/2022 Burmistrza Błażowej z dnia 5 grudnia 2022r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Błażowa 2022-12-05
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w dniu 4 października 2022r. 2022-10-12
Informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości przeprowadzonych w dniu 3 października 2022r. 2022-10-11
Burmistrz Błażowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Błażowa Dolna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 596 2022-08-29
Burmistrz Błażowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kąkolówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 178 2022-08-29
Burmistrz Błażowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Błażowa Górna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102 2022-08-29
Burmistrz Błażowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Kąkolówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1732 2022-08-29
Zapytanie ofertowe na realizację zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa. 2022-07-21
Zapytanie ofertowe na realizację zadania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej. 2022-04-14
Szacowanie wartości zamówienia - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Błażowej 2022-03-17
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. "Opracowanie opinii biegłego" 2021-12-01
Zapytanie ofertowe na zadanie pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa". 2021-08-19
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2021-06-11
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Dostawa pojazdu specjalnego ochrony przeciwpożarowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP". 2021-05-27
Plan postępowań o udzielenie zamówień - Ochotnicza Straż Pożarna w Błażowej 2021-05-27
Burmistrz Błażowej ogłasza otwarty konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2021-05-04
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Błażowa przy ul. Jagiellońskiej i Działowej". 2021-04-30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego, Kościuszki, Witosa w Błażowej". 2021-04-09
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Nowy Borek". 2021-04-01
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie p.n.: "Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wodociągową oraz instalacją elektryczną zasilającą policznikową w miejscowości Błażowa przy ul. Jagiellońskiej i Działowej". 2021-03-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 2021-02-18
Przetarg nieograniczony na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Błażowa i jej jednostek organizacyjnych. 2020-11-10
Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa. 2020-11-03
Przetarg nieograniczony na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej - Zadanie 1 - Termomodernizacja budynku". 2020-08-14
Zapytanie ofertowe na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błażowa". 2020-08-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 zł". 2020-07-30
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. ?Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 zł?. 2020-07-29
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 10 8094R Białka-Wilczak w km 0+000 do 2+220 na działkach nr ewidencyjny 30, 80, 89, 380 w miejscowości Białka i działce nr ewid. 543/2 2020-07-27
Burmistrz Błażowej ogłasza III pisemny ofertowy przetarg publiczny na sprzedaż autobusu szkolnego 2020-07-23
Przetarg nieograniczony na zadanie: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.358.647,98 zł". 2020-07-21
Zapytanie ofertowe na zakup laptopów 2020-07-13
Przebudowa drogi gminnej Nr 10 8094 R Białka - Wilczak w km od 0+000 do 2+100 2020-06-22
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2020-04-29
Burmistrz Błażowej ogłasza otwarty konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 zadań publicznych Gminy Błażowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2020-03-26
Plan postępowań na 2020 rok. 2020-02-24
Zapytanie ofertowe na zakup używanego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Błażowa 2020-01-29
Zapytanie ofertowe na zakup używanego busa lub autobusu do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Błażowa 2019-12-10
Burmistrz Błażowej ogłasza II pisemny ofertowy przetarg publiczny na sprzedaż autobusu szkolnego. 2019-12-04
Przetarg nieograniczony na zadanie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Błażowa i jej jednostek organizacyjnych 2019-11-29
Burmistrz Błażowej ogłasza pisemny ofertowy przetarg publiczny na sprzedaż 2 autobusów szkolnych. 2019-11-21
Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa 2019-11-19
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 108060R Błażowa Dolna - Wola Błażowska w km od 1+240 do 2+220. 2019-10-30
Zapytanie ofertowe na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Błażowa". 2019-09-06
Przetarg nieograniczony na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1765288,41 zł" 2019-08-14
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nowy Borek-Czerwonki w km 2+000 do 2+610 na działce nr ewidencyjny 3170/1 w miejscowości Nowy Borek. 2019-08-14
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 1400/2 na łącznej długości 500 mb w miejscowości Kakolówka - Nawsie. 2019-08-05
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 250 na łącznej długości 650 mb w miejscowości BIAŁKA. 2019-08-05
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej rolniczej na działce nr ewidencyjny 900 na łącznej długości 590 mb w miejscowości Błażowa Górna. 2019-08-05
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Futoma - Przecinek 2019-05-27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak 2019-05-27
Burmistrz Błażowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego Nowy Borek Przylasek. 2019-05-23
Informacja z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Futoma - Przecinek 2019-05-08
Informacja z otwarcia ofert na przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak 2019-05-08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: przebudowa drogi gminnej 10 8067 R Piątkowa - Wygon w km 1+000 - 1+900 na działce nr ewidencyjny 570 w miejscowości Piątkowa 2019-04-30
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Futoma - Przecinek 2019-04-18
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Błażowa Górna - Wilczak 2019-04-18
Informacja z otwarcia ofert: przebudowa drogi gminnej 10 8067 R Piątkowa - Wygon w km 1+000 - 1+900 na działce nr ewidencyjny 570 w miejscowości Piątkowa 2019-04-12
Przebudowa drogi gminnej nr 10 8067 Piątkowa - Wygon w km 1+000 do 1+900 na działce nr ewid. 570 w miejscowości Piątkowa 2019-03-27
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019. 2019-02-21
Przetarg nieograniczony na usługi: "Podnoszenie kompetencji nauczycieli przyrodnicze typ 2" oraz "Podnoszenie kompetencji nauczycieli TIK typ 3" w ramach projektu pt. "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa" 2019-01-30
Przetarg nieograniczony na zadanie: Tworzenie warunków nauczania opartego na eksperymencie w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa". 2018-12-03
Drugi przetarg nieograniczony na zadanie: Wsparcie na rzecz zwiększania wykorzystania technologii TIK w ramach realizacji projektu pn.:"Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa". 2018-11-23
Przetarg nieograniczony na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 2018-11-22
Przetarg nieograniczony na usługi:"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa" 2018-11-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczony na realizację zamówienia publicznego pn.przebudowa dróg Dział i k. Bazana 2018-11-09
Przetarg nieograniczony na zadanie: Wsparcie na rzecz zwiększania wykorzystania technologii TIK w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości kształcenia w Gminie Błażowa" 2018-10-31
Ogłoszenie przetargu niograniczonego pn.przebudowa dróg Dział i k. Bazana 2018-10-15
Przetarg nieograniczony dla zadania Termomodernizacja oraz przebudowa wewnętrznej instalacji grzewczej z węglowej na gazową w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej 2018-09-21
Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane "Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Piątkowej - przebudowa dachu" 2018-09-20
Przetarg nieograniczony na zadanie "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.515.000,00 zł". 2018-09-07
Przetarg nieograniczony na "Zadanie 1: Remont ścian piwnicznych i przyziemia oraz odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku, Zadanie 2:Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Borku". 2018-09-03
Przetarg nieograniczony na przebudowę dwóch dróg w Gminie Błażowa 2018-08-10
Drugie zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: "Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej" 2018-08-09
Drugie zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro, nazwa zadania: Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej. 2018-08-01
Zapytanie ofertowe na urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kąkolówce 2018-07-26
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. "Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej" 2018-07-24
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.:"Budowa siłowni plenerowej, placu zabaw o charakterze sprawnościowym i strefy relaksu w miejscowości Błażowa" 2018-07-20
Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 30 000 euro, nazwa zadania: Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z budową boiska do siatkówki plażowej. 2018-07-11
Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Adaptacja pomieszczeń na "Klub dziecięcy Maluszek", ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa - dostawa wyposażenia" 2018-07-10
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid.7 obręb ewidencyjny Piątkowa ) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa 2018-06-29
Informacja o wyborze oferty na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid. 7 obręb Piątkowa) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa. 2018-07-05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa 2018-06-21
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 7 (działka nr ewid. 7 obręb Piątkowa) w km 0+000 do 0+850 w miejscowości Piątkowa 2018-06-13
Przetarg nieograniczony na usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych z terenu Gminy Błażowa 2018-05-22
Przetarg nieograniczony na usługi: Usługa ubezpieczenia Gminy Błażowa wraz z jednostkami organizacyjnymi. 2018-05-22
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Adaptacja pomieszczeń na Klub dziecięcy Maluszek, ul. Armii Krajowej 11, 36-030 Błażowa. 2018-05-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do Sali widowiskowej GOK 2018-04-24
Informacja z otwarcia ofert pn.:Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do Sali widowiskowej GOK. 2018-04-13
Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa urządzeń do monitoringu oraz dostawa krzeseł do Sali widowiskowej GOK 2018-04-05