GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXXII- 27.02.2024 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2024
 
Sesja Nr LXXII- 27.02.2024 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2024
 
  Data publikacji   2024-02-29Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXXII/455/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 1 roku z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Błażowa

 2.

Uchwała nr LXXII/456/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

 3.

Uchwała nr LXXII/457/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: przyjęcia sołectwa Kąkolówka do ?Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi? na lata 2021-2025

 4.

Uchwała nr LXXII/458/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kąkolówka

 5.

Uchwała nr LXXII/459/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024

 6.

Uchwała nr LXXII/460/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024

 7.

Uchwała nr LXXII/461/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024

 8.

Uchwała nr LXXII/462/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2024 rok

 9.

Uchwała nr LXXII/463/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 lutego 2024 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2358093