GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXXI- 25.01.2024 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2024
 
Sesja Nr LXXI- 25.01.2024 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2024
 
  Data publikacji   2024-02-05Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXXI/447/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028

 2.

Uchwała nr LXXI/448/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Błażowa, gm. Błażowa

 3.

Uchwała nr LXXI/449/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny działek nr 1157/16, 1158/7, 1216/2 i 1220/2, położonych w miejscowości Błażowa, gm. Błażowa

 4.

Uchwała nr LXXI/450/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: wyrażenie zgody na nabycie części nieruchomości położonej w miejscowości Nowy Borek gm. Błażowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2263

 5.

Uchwała nr LXXI/451/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Błażowa w latach 2019-2024 oraz oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Błażowa

 6.

Uchwała nr LXXI/452/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2024-2027 dla Gminy Błażowa z perspektywą na lata 2028-2031

 7. Program Ochrony Środowiska na lata 2024 - 2027 dla Gminy Błażowa z perspektywą na lata 2028-2031
 8.

Uchwała nr LXXI/453/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: rozpatrzenia petycji

 9.

Uchwała nr LXXI/454/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 stycznia 2024 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2024


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357018