GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr XXXVIII - 20.07.2021r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023.
 
Sesja Nr XXXVIII - 20.07.2021r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023.
 
  Data publikacji   2021-08-17Załączniki:
 1.

Uchwała nr XXXVIII/187/2021
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2021 roku
W sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Błażowa na lata 2021-2026

 2.

Uchwała nr XXXVIII/188/2021
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2021 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2021 rok

 3.

Uchwała nr XXXVIII/189/2021
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2021 roku
W sprawie:określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

 4.

Uchwała nr XXXVIII/190/2021
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2021 roku
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Błażowa

 5.

Uchwała nr XXXVIII/191/2021
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2021 roku
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Błażowa

 6.

Uchwała nr XXXVIII/192/2021
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2021 roku
W sprawie: wskazania przedstawiciela Gminy Błażowa do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin ?Eko-Logiczni?

 7.

Uchwała nr XXXVIII/193/2021
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2021 roku
W sprawie: przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin ?Eko-Logiczni?


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357287