GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Raport o stanie Gminy Błażowa
Drukuj 


Raport o Stanie Gminy Błażowa

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023r. poz.40 ze zm.) burmistrz przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni w terminie do dnia 31 maja. W debacie nad raportem o stanie gminy zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Błażowej.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym "Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia". Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Zgłoszenia osób chętnych do udziału w debacie będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Błażowej, Pl. Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa, w pok. nr 13 w godzinach pracy urzędu.
Załączniki:
 1. Raport o stanie Gminy Błażowa za 2022 rok
 2. Raport o stanie Gminy Błażowa za 2021 rok
 3. Raport o stanie Gminy Błażowa za 2019 rok
 4. Raport o stanie Gminy Błażowa za 2020 rok
 5. Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Błażowa

  Ilość odwiedzin: 2358104