GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE I BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE I BUDŻET
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2017 rok
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2017 rok.
 
  Data publikacji   2018-04-06Załączniki:
 1. Zarządzenie Nr 304 Burmistrza Błażowej z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2017 rok
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2017 rok
 3. Dochody budżetu Gminy Błażowa za 2017 rok. Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 4. Realizacja wydatków budżetu Gminy Błażowa za 2017 rok. Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r.
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017 rok. Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej za 2017 rok.
 8. Informacja o stanie mienia Gminy Błażowa.

Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Pończocha
Osoba odpowiedzialna za treść:   Urszula Czarnik
 
  Ilość odwiedzin: 367460