GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE I BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE I BUDŻET
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2017 rok.
 
Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2017 rok.
 
  Data publikacji   2017-08-23



Załączniki:
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2017 roku.
 2. Dochody budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2017 roku
 3. Realizacja wydatków budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2017 roku
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 roku
 5. Informacja z działalności MGOPS w Błażowej za I półrocze 2017 roku
 6. Informacja z wykonania planu dochodów i kosztów MGBP w Błażowej za I półrocze 2017 roku
 7. Informacja z wykonania planu dochodów i kosztów GOK w Błażowej za I półrocze 2017 roku

Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:   Urszula Czarnik
 
  Ilość odwiedzin: 367011