GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
 
  Grupa:   OGŁOSZENIA I PRZETARGI URZĘDU MIEJSKIEGO
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi
 
Burmistrz Błażowej ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi "Graniczna" dz. nr ewid. 520 w km 0+000 do 0+400 w miejscowości Lecka uszkodzonej przez intensywne opady.
 
  Data publikacji   2017-08-11Załączniki:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Specyfikacje techniczne
 4. Dokumentacja projektowa
 5. Przedmiar robót

Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Pończocha
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 369058