GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE I BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE I BUDŻET
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2016 rok.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2016 rok.
 
  Data publikacji   2017-06-05Załączniki:
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2016 rok
 2. Dochody budżetu Gminy Błażowa za 2016 rok. Tabela nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 3. Realizacja wydatków budżetu Gminy Błażowa za 2016 rok. Tabela nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016 rok. Tabela nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej za 2016 rok.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej za 2016 rok.
 7. Informacja o stanie mienia Gminy Błażowa.

Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 411618