GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXXIII- 25.03.2024 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2024
 
Sesja Nr LXXIII- 25.03.2024 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2024
 
  Data publikacji   2024-04-04Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXXIII/464/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: wyboru ławnika na kadencję w latach 2024-2027

 2.

Uchwała nr LXXIII/465/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Błażowa na lata 2024-2030

 3.

Uchwała nr LXXIII/466/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie w drodze darowizny działki nr 1871/2, położonej w miejscowości Nowy Borek, gm. Błażowa

 4.

Uchwała nr LXXIII/467/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błażowa w 2024 roku

 5.

Uchwała nr LXXIII/468/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Błażowa

 6.

Uchwała nr LXXIII/469/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 7. Porozumienie Międzygminne
 8.

Uchwała nr LXXIII/470/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024

 9.

Uchwała nr LXXIII/471/2024
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 marca 2024 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2024 rok


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357627