GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXX- 21.12.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LXX- 21.12.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2024-01-15Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXX/433/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028

 2.

Uchwała nr LXX/434/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie:szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich

 3.

Uchwała nr LXX/435/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Błażowej na 2024 rok

 4.

Uchwała nr LXX/436/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

 5.

Uchwała nr LXX/437/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na wspólną realizację w ramach partnerstwa projektu pn. ?Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminach Błażowa i Lubenia

 6.

Uchwała nr LXX/438/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2023 rok

 7.

Uchwała nr LXX/439/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: udzielenia pożyczki Ochotniczej Straży Pożarnej w Futomie

 8.

Uchwała nr LXX/440/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 9.

Uchwała nr LXX/441/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały nr LXIX/429/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28.11.2023 roku

 10.

Uchwała nr LXX/442/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały nr LXVII/397/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19.09.2023

 11.

Uchwała nr LXX/443/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały nr LXVII/401/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19.09.2023

 12.

Uchwała nr LXX/444/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa

 13.

Uchwała nr LXX/445/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: uchwały Budżetowej Gminy Błażowa na rok 2024

 14. Uzasadnienie do budżetu Gminy Błażowa na 2024 rok i Załaczniki
 15.

Uchwała nr LXX/446/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 21 grudnia 2023 roku
W sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa na 2024 rok


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2358431