GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXIX- 28.11.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LXIX- 28.11.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2023-12-12Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXIX/417/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028

 2.

Uchwała nr LXIX/418/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028

 3.

Uchwała nr LXIX/419/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2024 ? 2028

 4.

Uchwała nr LXIX/420/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie:szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania usług sąsiedzkich

 5.

Uchwała nr LXIX/421/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 6.

Uchwała nr LXIX/422/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 7.

Uchwała nr LXIX/423/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/157/2017 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych ?Rodzina 3+?, zwanego dalej ?Programem?

 8.

Uchwała nr LXIX/424/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

 9.

Uchwała nr LXIX/425/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla powiatu rzeszowskiego

 10.

Uchwała nr LXIX/426/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 11.

Uchwała nr LXIX/427/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 12.

Uchwała nr LXIX/428/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 13.

Uchwała nr LXIX/429/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały nr LX/355/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23.02.2023r

 14.

Uchwała nr LXIX/430/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały nr LII/287/2022 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 26.07.2022r

 15.

Uchwała nr LXIX/431/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2023r

 16.

Uchwała nr LXIX/432/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2023 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2358643