GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXVIII- 24.10.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LXVIII- 24.10.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2023-11-06Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXVIII/404/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Błażowej

 2.

Uchwała nr LXVIII/405/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia z dnia 26.04.2019r., w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Błażowa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka ?GMINNE BECIKOWE?

 3.

Uchwała nr LXVIII/406/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Błażowa - aktualizacja na lata 2023 - 2027"

 4. Załącznik do uchwały nr LXVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24.10.2023r.
 5.

Uchwała nr LXVIII/407/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla Miasta i Gminy Błażowa

 6.

Uchwała nr LXVIII/408/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 7.

Uchwała nr LXVIII/409/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 8.

Uchwała nr LXVIII/410/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 9.

Uchwała nr LXVIII/411/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 10.

Uchwała nr LXVIII/412/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 11.

Uchwała nr LXVIII/413/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 12.

Uchwała nr LXVIII/414/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 13.

Uchwała nr LXVIII/415/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2023 rok

 14.

Uchwała nr LXVIII/416/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 października 2023 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357121