GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXV- 20.07.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LXV- 20.07.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2023-07-28Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXV/382/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia powierzającego Gminie Miasto Rzeszów przez Gminę Błażowa zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

 2.

Uchwała nr LXV/383/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 roku
W sprawie:zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 3.

Uchwała nr LXV/384/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 roku
W sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

 4. Rozstrzygnięcie nadzorcze uchwały Nr LXV/384/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 r., w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 5.

Uchwała nr LXV/385/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 roku
W sprawie:zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 6.

Uchwała nr LXV/386/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2023 rok

 7.

Uchwała nr LXV/387/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 roku
W sprawie:zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa

 8.

Uchwała nr LXV/388/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 20 lipca 2023 roku
W sprawie: odstąpienia od zamiaru utworzenia spółki SIM KNZ Ziemi Podkarpackiej sp. z o.o.


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2358259