GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXIV- 22.06.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LXIV- 22.06.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2023-07-28Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXIV/372/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: udzielenia burmistrzowi Błażowej wotum zaufania

 2.

Uchwała nr LXIV/373/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Błażowa za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 3.

Uchwała nr LXIV/374/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: absolutorium dla Burmistrza Błażowej za 2022 rok

 4.

Uchwała nr LXIV/375/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Błażowej

 5.

Uchwała nr LXIV/376/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

 6.

Uchwała nr LXIV/377/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia

 7.

Uchwała nr LXIV/378/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 8.

Uchwała nr LXIV/379/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu rzeszowskiego

 9.

Uchwała nr LXIV/380/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2023 rok

 10.

Uchwała nr LXIV/381/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 22 czerwca 2023 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357193