GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LXI- 29.03.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LXI- 29.03.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2023-04-12Załączniki:
 1.

Uchwała nr LXI/358/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błażowa w 2023 roku

 2.

Uchwała nr LXI/359/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Błażowa Górna , oznaczonej nr ew. 1340 o powierzchni dzierżawy 0,0431 ha, będącej własnością Gminy Błażowa

 3.

Uchwała nr LXI/360/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie:wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na czas nieokreślony z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Futoma, oznaczonej nr ew. 13/12 o powierzchni dzierżawy 5,5403 ha, będącej własnością Gminy Błażowa

 4.

Uchwała nr LXI/361/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Błażowa

 5.

Uchwała nr LXI/362/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lecka, oznaczonej nr ew. 1341/2 o powierzchni dzierżawy 0,5000 ha, będącej własnością Gminy Błażowa

 6.

Uchwała nr LXI/363/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie:zmiany uchwały nr LX/354/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23.02.2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 7.

Uchwała nr LXI/364/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie: dotacji celowej dla Stowarzyszenia ?Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej?

 8.

Uchwała nr LXI/365/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2023 rok

 9.

Uchwała nr LXI/366/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 marca 2023 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2358425