GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr LX- 23.02.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr LX- 23.02.2023 r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2023-03-13Załączniki:
 1.

Uchwała nr LX/348/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023

 2.

Uchwała nr LX/349/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Błażowa Dolna

 3.

Uchwała nr LX/350/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Błażowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 486/19

 4.

Uchwała nr LX/351/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Piątkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 542

 5.

Uchwała nr LX/352/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie:wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna w Błażowej spółka z o.o. z siedzibą w Błażowej, objęcie przez Gminę Błażowa udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem niepieniężnym

 6.

Uchwała nr LX/353/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Błażowa

 7. Załącznik nr 3 do Uchwały nr LX/353/2023 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23.02.2023 r.
 8.

Uchwała nr LX/354/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie:zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 9.

Uchwała nr LX/355/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023

 10.

Uchwała nr LX/356/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2023 rok

 11.

Uchwała nr LX/357/2023
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 lutego 2023 roku
W sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa


Osoba, która stworzyła pozycję:   Ewelina Olszowy
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357636