GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr XXII - 30.06.2020r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr XXII - 30.06.2020r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2020-08-05Załączniki:
 1.

Uchwała nr XXII/122/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 czerwca 2020 roku
W sprawie:udzielenia Burmistrzowi Błażowej wotum zaufania

 2.

Uchwała nr XXII/123/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 czerwca 2020 roku
W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Błażowa za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 3.

Uchwała nr XXII/124/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 czerwca 2020 roku
W sprawie: absolutorium dla Burmistrza Błażowej za 2019 rok

 4.

Uchwała nr XXII/125/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 czerwca 2020 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2020 rok

 5.

Uchwała nr XXII/126/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 czerwca 2020 roku
W sprawie: zmian w Statucie Gminy Błażowa

 6.

Uchwała nr XXII/127/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 30 czerwca 2020 roku
W sprawie: upoważnienia Burmistrza Błażowej do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2020 r


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Pończocha
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357447