GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   1
  Nazwa pozycji   Sesja Nr XX - 19.03.2020r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
Sesja Nr XX - 19.03.2020r. Rady Miejskiej w Błażowej Kadencja 2018-2023
 
  Data publikacji   2020-04-05Załączniki:
 1.

Uchwała nr XX/107/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2020 r

 2.

Uchwała nr XX/108/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 3.

Uchwała nr XX/109/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie:zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 4.

Uchwała nr XX/110/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 5.

Uchwała nr XX/111/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Błażowa w 2020 roku

 6.

Uchwała nr XX/112/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie:zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa

 7.

Uchwała nr XX/113/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie:uchylenia uchwały nr XIX/106/2020 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Błażowa w celu zapewnienia porządku publicznego na okres organizacji Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej

 8.

Uchwała nr XX/114/2020
Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 marca 2020 roku
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg


Osoba, która stworzyła pozycję:   Tomasz Pończocha
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2357189