Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nabór na wolne stanowiska pracy

Drukuj
Nabór na wolne stanowiska pracy
Liczba odwiedzin kategorii: 63037
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie Burmistrz Błażowej w sprawie konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Błażowa 2024-05-23
Ogłoszenie Burmistrza Błażowej o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Błażowa w 2024 2024-05-07
Burmistrz Błażowej ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Błażowa 2024-04-11
Burmistrz Błażowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia prowadzonej przez Gminę Błażowa 2023-08-01
Burmistrz Błażowej ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Błażowa 2023-06-23
Informacja o wynikach rozstrzygniętego konkursu na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Błażowa. 2023-04-07
Zarządzenie nr 492/2023 Burmistrza Błażowej z dnia 24.01.2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Błażowej 2023-01-24
Burmistrz Błażowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Błażowa 2022-05-10
Zarządzenie nr 353/2022 Burmistrza Błażowej w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Błażowej 2022-04-27
Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko Dyrektora Biura w Biurze Celowego Związku Gmin "Eko-Logiczni". 2021-09-06
Uzupełniający nabór na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-07-11
Nabór na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-01-29
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowisko: podinspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej - 1/2 etatu. 2020-11-05
Burmistrz Błażowej ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej. 2020-08-12
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze: sekretarza gminy 2020-07-27
Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Błażowej 2020-06-19
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze: sekretarza gminy oraz na podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska 2020-05-29
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa oraz działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Błażowej. 2020-03-09
Burmistrza Błażowej ogłasza konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej 2020-02-25
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa oraz działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Błażowej. 2020-02-21
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko: podinspektor ds. podatków i opłat - pełny etat 2019-07-15
Wynik naboru na wolne stanowisko: podinspektor ds. podatków i opłat - pełny etat 2019-07-10
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. podatków i opłat - pełny etat 2019-06-28
Wynik naboru na wolne stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej - pełny etat 2019-06-18
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - pełny etat 2019-06-06
Wynik naboru na wolne stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej - pełny etat 2019-06-05
Informacja Burmistrza Błażowej na temat naboru na wolne stanowisko: podinspektor ds. księgowości budżetowej - pełny etat 2019-05-27
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. księgowości budżetowej - pełny etat 2019-05-14
Informacja Burmistrza Błażowej na temat naboru na wolne stanowisko: inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego 2019-04-29
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: inspektor ds. obronnych, zarządzania kryzysowego 2019-04-09
Wyniki naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Błażowa 2018-12-28
Informacja Burmistrza Błażowej na temat naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Błażowa. 2018-12-19
Burmistrz Błażowej ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Błażowa. 2018-12-05
Ogłoszenie Rady Nadzorczej Gospodarki Komunalnej w Błażowej Spółka z o.o. o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 2018-07-20
Wyniki I konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej - Kierownika klubu dziecięcego "Maluszek" w Błażowej 2018-07-17
Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2018-07-09
Wyniki I konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze w gminnej jednostce budżetowej - Kierownika klubu dziecięcego "Maluszek" w Błażowej 2018-06-29
Zarządzenie nr 337/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 29.06.2018r. 2018-06-29
Zarządzenie nr 336/2018 Burmistrza Błażowej z dnia 29.06.2018r. 2018-06-29
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (pozabudżetowych) w Urzędzie Miejskim w Błażowej 2018-04-16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (pozabudżetowych) w Urzędzie Miejskim w Błażowej. 2018-03-29
Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę Błażowa 2018-03-29
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznego przedszkola prowadzonych przez Gminę Błażowa. 2018-03-01