GĹ‚owne logo strony Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Budżet
Liczba odwiedzin kategorii: 7146


Osoba publikująca: Tomasz Pończocha
Data publikacji: 2017-08-23

 Nazwa pozycji Data
Aktualizacja kwoty dotacji dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych na 2021 rok w gminie Błażowa 2021-07-12
Opinia RIO w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2020 rok. 2021-05-18
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2020 rok 2021-03-31
Aktualizacja kwoty dotacji dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych na 2021 rok w gminie Błażowa 2021-04-14
Uchwała Nr 1/111/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Błażowa określonej w wielolet-niej prognozie finansowej gminy Błażowa na lata 2021-2033. 2021-02-25
Uchwała Nr 1/110/2021 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Błażowa na 2021 rok. 2021-02-25
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2021 rok. 2021-02-04
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Błażowa na 2021 rok. 2020-12-28
Uchwała Nr 1/76/2020 Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 2020-03-02
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2020 rok. 2020-02-24
Uchwała nr 1/112/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Błażowa na 2020 rok. 2019-12-27
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2019 rok. 2019-01-29
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Błażowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku. 2018-05-15
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2017 rok 2018-04-06
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2018 rok. 2018-01-30
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Błażowa określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy Błażowa na lata 2018-2025 2018-01-12
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wynikającego z uchwały budżetowej gminy Błażowa na 2018 rok 2018-01-12
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie prognozy finansowej gminy Błażowa na lata 2018-2025 2018-01-12
Uchwała RegionaUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Błażowa na 2018 rok. 2018-01-12
Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2017 rok. 2017-08-23
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2016 rok. 2017-06-05
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2017 rok. 2017-01-12
Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2016 rok. 2016-08-30
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2015 rok. 2016-06-30
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2016 r. 2016-01-27
Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2015 rok 2015-08-31
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2014 rok 2015-06-25
Uchwała nr I/48/2015 z dnia 3 marca 2015 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Błażowa określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błażowa na lata 2015-2022 2015-03-09
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2015r 2015-01-30
Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2014 rok 2014-08-28
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2013 rok 2014-03-31
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2014r 2014-02-07
Informacja z wykonania budżetu Gminy Błażowa za I półrocze 2013 rok 2013-08-28
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2012 rok 2013-03-29
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Nr I/70/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie: prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Błażowa określonej w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Błażowa na lata 2013-2022. 2013-02-26
Uchwała budżetowa Gminy Błażowa na 2013r 2013-01-14
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Błażowa na 2013 rok 2013-01-14
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa 2013-01-14
OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINNASOWEJ Gminy Błażowa 2013-01-14
Wieloletnia Prognoza Finansowa. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Błażowej. 2013-01-14
Załącznik nr 1 do objaśnień wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błażowa na lata 2013-2022r 2013-01-14
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa na lata 2013-2022 2013-01-14
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Błażowej na 2013 rok 2013-01-14
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku 2012-09-07
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błażowa za 2011r 2012-06-29
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2012 rok. 2012-02-06
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa na lata 2012-2022. 2012-02-06
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Błażowa na 2012 rok. 2012-02-06
Uchwała nr XIV/79/2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 26stycznia 2012 r W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Błażowa. 2012-02-06
Budżet Gminy Błażowa na 2012r. 2012-02-06
ZARZĄDZENIE Nr 148/2011 Burmistrza Błażowej z dnia 15 listopada 2011 roku 2011-11-15
Projekt - Uchwały budżetowej Gminy Błażowa na 2012 rok 2011-11-15
Prognoza wieloletnia na 2012 rok. 2011-11-15
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku 2011-08-31
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok 2011-04-01
Budżet Gminy na rok 2011 2011-03-04
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Błażowa na 2011 rok. 2011-01-31
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku 2010-09-16
Budżet Gminy na rok 2010 2010-02-25
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009r 2010-05-12
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku 2009-09-28
Budżet Gminy na rok 2009 2009-02-18
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008r 2009-05-07
Budżet Gminy na rok 2008 2008-02-15
Sprawozdanie z wykonania budżet za 2007r 2008-03-28
Budżet Gminy na rok 2007 2007-10-24
Sprawozdanie z wykonania budżet za 2006r 2007-10-24
Budżet Gminy na rok 2006 2007-10-24
Sprawozdanie z wykonania budżet za 2005r 2007-10-30
Budżet Gminy na rok 2005 2005-06-14
Sprawozdanie z wykonania budżet za 2004r 2007-10-30
Budżet Gminy za rok 2004 2005-06-14
Budżet Gminy na rok 2003 2003-06-25
Budżet Gminy na rok 2002 2003-06-25
Budżet Gminy na rok 2001 2003-06-25


  Ilość odwiedzin: 387710