Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Zag. przestrzenne

Drukuj
Gmina Błażowa posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zalesień, do sprawdzenia TUTAJ.

Do wglądu jest również Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Błażowa, które nie jest aktem prawa miejscowego jego zapisy uwzględnia się przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium do pobrania poniżej:
Liczba odwiedzin kategorii: 12525