Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 10353
Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 23 /2024 Burmistrza Błażowej z dnia 1 marca 2024 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Błażowa 2024-03-04
Uchwała nr LXIX/422/2023 Rady Miejskiej W Błażowej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2023-12-15
Uchwała nr LXIX/421/2023 Rady Miejskiej W Błażowej z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2023-12-15
Uchwała Nr LVI/322/2022 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2022-12-02
Uchwała Nr LVI/323/2022 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2022 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2022-12-02
Uchwała Nr XLIII.207.2021 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-12-29
Uchwała Nr XLIII.208.2021 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2021-12-29
Uchwała Nr XXVIII/141/20 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2021-01-29
Uchwała Nr XV/78/2019 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2019-12-20
Uchwała Nr XV/79/2019 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2019-12-20
Uchwała Nr XIV/58/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatki. 2016-01-02
Uchwała Nr XIV/57/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych. 2016-01-02
Uchwała Nr XIV/56/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych. 2016-01-02
Uchwała Nr XIV/55/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2016-01-02
Uchwała Nr XIV/54/2015 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2016-01-02
Uchwała Nr XX IV/ 122 /2012 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2013-01-02
Uchwała Nr XXIV /123 /2012 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 listopada 2012 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2013-01-02
Uchwała Nr XXIV/ 124/2012 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2013. 2013-01-02
Uchwała Nr XII / 64 /2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 2012-01-01
Uchwała Nr XII /65 /2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2012-01-01
Uchwała Nr XII/66 /2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji podatkowych. 2012-01-01
Uchwała Nr XII/ 67 /2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych. 2012-01-01
Uchwała Nr XII/ 68 /2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2012. 2012-01-01
Uchwała Nr XII/ 74 /2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych. 2012-01-01
Uchwała Nr XLVIII /316/2010 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-12-31
Uchwała Nr XLVIII / 317 /2010 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 października 2010r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010-12-31
Uchwała Nr XXXIV/239/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2009-11-26
Uchwała Nr XXXIV/238/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-11-26
Uchwała Nr / XXIV /154 /08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2009-08-31
Uchwała Nr XXIV /153/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2009-08-31
Uchwała Nr XXIV/152/08 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2009. 2009-08-31